Uczniowie

Program Odkrywcy Diamentów wspiera zdolnych, kreatywnych posiadających pasję i talent uczniów.

Przez 2 lata udało się nam odkryć wiele „Diamentów” w podlaskich (i nie tylko) szkołach. Przedstawiamy krótkie informacje o docenionych  zespołach i ich projektach

RoboGim13 – Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 13 w Białymstoku. Dofinansowany projekt polegał na zbudowaniu robota (pojazdu wielozadaniowego) dostosowanego do poruszania się w trudnym terenie. Zespół ze swoja konstrukcją zdobył wiele nagród i wyróżnień. Mentorem zespołu był Pan Grzegorz Nowik (projekt zakończony).

TEAM A – uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku. Ich projekt polegał na zbudowanie mini Łazika Marsjańskiego. Zespół ze swoja konstrukcją zdobył wiele nagród i wyróżnień. Mentorem zespołu był Pan Grzegorz Nowik (projekt zakończony)

TEAM B –  uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku, których projekt polegał na skonstruowaniu pojazdu typu linefollower (robot jeżdżący po czarnej linii na czas). Zespół ze swoja konstrukcją zdobył wiele nagród i wyróżnień. Mentorem zespołu był Pan Grzegorz Nowik (projekt zakończony.

3LOgic – zespół, który również tworzą uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku. Wykonali konstrukcję trzech nowych robotów oraz udoskonalili już istniejącego. Zespół ze swoja konstrukcją zdobył wiele nagród i wyróżnień. Mentorem Zespołu był Pan Grzegorz Nowik.

Spawacze Mechaniaka - skład zespołu stanowią uczniowie klas 3 technikum w Zespole Szkół Mechanicznych  CKP nr 2 w Białymstoku. Celem projektu jest  opracowanie technologii napawania intermetalem FeAl stali węglowych jak i zwykłej jakości w celu uzyskania twardej powierzchni odpornej na zużycie ścierne. Mentorem projektu jest Pan Krzysztof Grabala.

RoboGim 13 – w skład zespołu wchodzi 15 uczniów I klasy Publicznego Gimnazjum nr 13 w Białymstoku. Projekt polega na zbudowaniu robota składającego  się z 12 podobnych modułów połączonych serwami modelarskimi. Zespół ze swoja konstrukcją zdobył wiele nagród i wyróżnień. Mentorem zespołu był Pan Grzegorz Nowik (projekt zakończony)

Zespół do zrealizowania prototypu taczki i roweru z samoistnym napędem początkowym -  zespół tworzyli uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. św. Józefa  w Białymstoku. Mentorem zespołu był Pan Andrzej krzymowski (projekt zakończony).

Ultradźwiękowcy – zespół utworzony przez dwoje uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Uczniowie w projekcie założyli zbadanie wpływu ultradźwięków na wzrost grochu.. Mentorem był Pan Witalis Suprun (projekt zakończony).

Młodzi Innowatorzy Elektryka  – zespół w skład którego wchodzą uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku. Zespół podzielony na dwie grupy realizował budowę maszyny dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych. Druga grupa zbudowała pomoc na pracownię komputerową. Zespół na swoje projekty otrzymał  dwukrotnie dofinansowanie. Projekty zespołu zdobywały nagrody i wyróżnienia. Mentorami w pierwszej fazie projektu byli Pani Irena Osiak i Pan Andrzej Zdańkowski. W drugiej Pani Irena Osiak.

Episilon – interdyscyplinarny zespół, który otrzymał dofinasowanie na budowę urządzenia kontrolującego pracę silników. Mentorem zespołu jest Pan Jerzy Zbigniew Wilczewski.

Cyborgim III – uczniowie Gimnazjum nr 3 w Augustowie. Projekt obejmuje zbudowanie „widzącego robota”. Mentorem zespołu jest Pan Janusz Cichor.

O&O – dwóch uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku. Ich projekt to Inteligentny ogród polegający zbudowaniu urządzenia ułatwiającego prowadzenie ogrodu, szczególnie osobom niepełnosprawnym. Zespół ten dwukrotnie otrzymał dofinasowanie. Drugi projekt zakłada zbudowanie nowoczesnego roweru elektrycznego. Mentorem zespołu jest Pan Ryszard Omieliańczyk.

INNOWACYJNI WYNALAZCY ELEKTRYKA – uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku, którzy w swoim projekcie założyli budowę Dotykowych rękawic informacyjnych dla osób z porażeniem odczuwania temperatury. Mentorem zespołu była Pani Irena Osiak (projekt zakończony).

Koło Konstruktora – uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, którzy w ramach projektu otrzymali możliwość zakupu drukarki 3D (wspólnie ze szkołą) umożliwiającej zespołowi budowę innowacyjnej turbiny wiatrowej . Mentorem  grupy był Pan Piotr Cybulko (projekt zakończony).

Electric Innovators – uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku. Ich projekt zakłada skonstruowanie urządzenia do rehabilitacji palców dłoni  oraz urządzenia kompatybilnego z systemem ,,Smart Home" bądź całkowicie nowego systemu sterującego podstawowymi funkcjami występującymi w inteligentnych domach. Mentorem zespołu jest Pan Andrzej Zdańkowski.

SKUTECZNI INNOWATORZY ELEKTRYKA – ten zespół również tworzą Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku. Na swój projekt – system usprawniający życie osobom niepełnosprawnym – dwukrotnie otrzymali dofinansowanie. Mentorem zespołu jest Pani Irena Osiak.

Kshan – zespół  tworzą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. W ramach swojego projektu zespół zbuduje robota wyposażonego w nogogłaszczki. Mentorem Zespołu jest Pan Grzegorz Nowik.

PEPiK – grupa tworzona przez uczennice III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku które za otrzymane dofinansowanie będzie budować roboty. Mentorem zespołu jest Pan Grzegorz Nowik.

BMB  - członkowie tego zespołu również są uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku i w ramach dofinasowania  stworzą platformę wspomagającą uczenie się geografii.  Opiekunem również i tej grupy jest Pan Grzegorz Nowik.

KWSM tworzą uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego. Pieniądze, które otrzymali umożliwią im zbudowanie pojazdu gąsiennicowego, którego zadaniem będzie m.in. jazda po trudnym terenie. Opiekunem grupy jest nauczyciel Jacek Cichosz.

Mechaniak 1 – grupa utworzona przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku za środki przyznane przez Kapitułę Programu zbuduje roboty i sfinansuje wyjazdy na zawody. Mentorem zespołu jest nauczyciel, Piotr Chilkiewicz.

Mindhand - to nieformalny, interdyscyplinarny zespół, który otrzymał środki na dopracowanie projektu bionicznej protezy ręki. Mentorem zespołu jest student Politechniki Białostockiej, Sławomir Grycuk.

Zespół WIP (Wiedza Innowacja Postęp) tworzą uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Celem ich projektu jest aktywowanie klubu (koła) zainteresowań, promującego rozwijanie zdolności informatycznych i konstruktorskich, propagowanie nauk przyrodniczych oraz wdrażanie do tworzenia innowacji, a także podejmowanie wyzwań konkursowych czy pracy racjonalizatora. Mentorką zespołu jest Beata Strzałowska, nauczycielka ZS Nr 2.

Hyper Innovation Team -  tworzą uczniowie gimnazjum pochodzący z gminy Susz w województwie warmińsko-mazurskim. To pierwszy zespół spoza województwa podlaskiego, który otzrymał wsparcie finanowe. Jego członkowie chcą zbudować autonomiczny pojazd (robota) „Rescue Bot”, który pomagałby przy akcjach ratowniczych w przypadku zagrożenia życia. Mentorem zespołu jest Grzegorz Kępiński.

ZSE-Print tworzą uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku, których projekt zakłada zbudowanie innowacyjnej drukarki 3D tworzącej przedmioty w technologii SLA. Mentorem zespołu jest nauczyciel, Pan Ryszard Omieliańczyk.

O&O to również uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Otrzymali wsparcie finansowe na kontynuację już wcześniej rozpoczętego projektu Inteligent Electric Bike, który zakłada konstrukcję innowacyjnego roweru elektrycznego. Mentorem również i tego zespołu jest Pan Ryszard Omieliańczyk.