Czekamy na Wasze zgłoszenia

Jeżeli jesteście uczniami, którzy interesują się naukami ścisłymi ale brakuje Wam środków finansowych na realizację innowacyjnych pomysłów to zgłoście swój projekt do Programu Odkrywcy Diamentów.

Garść najważniejszych informacji:

  1. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać zespoły uczniowskie składające się z m.in. 2 uczniów i mentora, którym może być zarówno nauczyciel jak i inna, niezwiązana ze szkołą osoba pełnoletnia.
  2. Przyznane dofinansowanie można wykorzystać na zakup sprzętu i usług oraz finansowanie wyjazdów na konkursy/zawody.
  3. Zgłoszenia można składać przez zakładkę Zgłoszenie.
  4. Zgłoszenia można składać do 7 września 2021 a posiedzenie Kapituły, która zdecyduje kto otrzyma dofinansowanie odbędzie się 9 września 2021 roku o 16.30
Także do 7 września 2021 roku swoje podania o przyznanie stypendium mogą składać kandydaci na studia i studenci PB. Kapituła Programu przyznaje je bazując w szczególności na dotychczasowych osiągnięciach uczniów i studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Kandydaci do przyznania stypendium składają pisemny wniosek o jego przyznanie wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasową działalność oraz Formularz zgłoszeniowy (Studenci) znajdujący się w  zakładce Dokumenty. Decyzja Kapituły Programu dotyczącej odrzucenia wniosku o udzielenie stypendium jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
W celu złożenia dokumentów dotyczących przyznania stypendium  zapraszamy na ul. Wiejską 45a lok. 07 (budynek Rektoratu PB, niski parter).

Zapraszamy również do zapoznania się z Regulaminem