Uczniowie

Program Odkrywcy Diamentów wspiera zdolnych, kreatywnych posiadających pasję i talent uczniów.

Przez blisko 4  lata udało się nam odkryć wiele „Diamentów” w podlaskich (i nie tylko) szkołach. Przedstawiamy krótkie informacje o docenionych  zespołach i ich projektach

RoboGim13– Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 13 w Białymstoku. Dofinansowany projekt polegał na zbudowaniu robota (pojazdu wielozadaniowego) dostosowanego do poruszania się w trudnym terenie. Zespół ze swoja konstrukcją zdobył wiele nagród i wyróżnień. Mentorem zespołu był Pan Grzegorz Nowik (projekt zakończony).

TEAM A– uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku. Ich projekt polegał na zbudowanie mini Łazika Marsjańskiego. Zespół ze swoja konstrukcją zdobył wiele nagród i wyróżnień. Mentorem zespołu był Pan Grzegorz Nowik (projekt zakończony)

TEAM B–  uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku, których projekt polegał na skonstruowaniu pojazdu typu linefollower (robot jeżdżący po czarnej linii na czas). Zespół ze swoja konstrukcją zdobył wiele nagród i wyróżnień. Mentorem zespołu był Pan Grzegorz Nowik (projekt zakończony.

3LOgic– zespół, który również tworzą uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku. Wykonali konstrukcję trzech nowych robotów oraz udoskonalili już istniejącego. Zespół ze swoja konstrukcją zdobył wiele nagród i wyróżnień. Mentorem Zespołu był Pan Grzegorz Nowik.

Spawacze Mechaniaka- skład zespołu stanowią uczniowie klas 3 technikum w Zespole Szkół Mechanicznych  CKP nr 2 w Białymstoku. Celem projektu jest  opracowanie technologii napawania intermetalem FeAl stali węglowych jak i zwykłej jakości w celu uzyskania twardej powierzchni odpornej na zużycie ścierne. Mentorem projektu jest Pan Krzysztof Grabala.

RoboGim 13 –w skład zespołu wchodzi 15 uczniów I klasy Publicznego Gimnazjum nr 13 w Białymstoku. Projekt polega na zbudowaniu robota składającego  się z 12 podobnych modułów połączonych serwami modelarskimi. Zespół ze swoja konstrukcją zdobył wiele nagród i wyróżnień. Mentorem zespołu był Pan Grzegorz Nowik (projekt zakończony)

Zespół do zrealizowania prototypu taczki i roweru z samoistnym napędem początkowym -  zespół tworzyli uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. św. Józefa  w Białymstoku. Mentorem zespołu był Pan Andrzej krzymowski (projekt zakończony).

Ultradźwiękowcy– zespół utworzony przez dwoje uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Uczniowie w projekcie założyli zbadanie wpływu ultradźwięków na wzrost grochu.. Mentorem był Pan Witalis Suprun (projekt zakończony).

Młodzi Innowatorzy Elektryka  – zespół w skład którego wchodzą uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku. Zespół podzielony na dwie grupy realizował budowę maszyny dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych. Druga grupa zbudowała pomoc na pracownię komputerową. Zespół na swoje projekty otrzymał  dwukrotnie dofinansowanie. Projekty zespołu zdobywały nagrody i wyróżnienia. Mentorami w pierwszej fazie projektu byli Pani Irena Osiak i Pan Andrzej Zdańkowski. W drugiej Pani Irena Osiak.

Episilon – interdyscyplinarny zespół, który otrzymał dofinasowanie na budowę urządzenia kontrolującego pracę silników. Mentorem zespołu jest Pan Jerzy Zbigniew Wilczewski.

Cyborgim III– uczniowie Gimnazjum nr 3 w Augustowie. Projekt obejmuje zbudowanie „widzącego robota”. Mentorem zespołu jest Pan Janusz Cichor.

O&O– dwóch uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku. Ich projekt to Inteligentny ogród polegający zbudowaniu urządzenia ułatwiającego prowadzenie ogrodu, szczególnie osobom niepełnosprawnym. Zespół ten dwukrotnie otrzymał dofinasowanie. Drugi projekt zakłada zbudowanie nowoczesnego roweru elektrycznego. Mentorem zespołu jest Pan Ryszard Omieliańczyk.

INNOWACYJNI WYNALAZCY ELEKTRYKA – uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku, którzy w swoim projekcie założyli budowę Dotykowych rękawic informacyjnych dla osób z porażeniem odczuwania temperatury. Mentorem zespołu była Pani Irena Osiak (projekt zakończony).

Koło Konstruktora – uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, którzy w ramach projektu otrzymali możliwość zakupu drukarki 3D (wspólnie ze szkołą) umożliwiającej zespołowi budowę innowacyjnej turbiny wiatrowej . Mentorem  grupy był Pan Piotr Cybulko (projekt zakończony).

Electric Innovators – uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku. Ich projekt zakłada skonstruowanie urządzenia do rehabilitacji palców dłoni  oraz urządzenia kompatybilnego z systemem ,,Smart Home" bądź całkowicie nowego systemu sterującego podstawowymi funkcjami występującymi w inteligentnych domach. Mentorem zespołu jest Pan Andrzej Zdańkowski.

SKUTECZNI INNOWATORZY ELEKTRYKA– ten zespół również tworzą Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Groszkowskiego w Białymstoku. Na swój projekt – system usprawniający życie osobom niepełnosprawnym – dwukrotnie otrzymali dofinansowanie. Mentorem zespołu jest Pani Irena Osiak.

Kshan – zespół  tworzą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. W ramach swojego projektu zespół zbuduje robota wyposażonego w nogogłaszczki. Mentorem Zespołu jest Pan Grzegorz Nowik.

PEPiK – grupa tworzona przez uczennice III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku które za otrzymane dofinansowanie będzie budować roboty. Mentorem zespołu jest Pan Grzegorz Nowik.

BMB - członkowie tego zespołu również są uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku i w ramach dofinasowania  stworzą platformę wspomagającą uczenie się geografii.  Opiekunem również i tej grupy jest Pan Grzegorz Nowik.

KWSMtworzą uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego. Pieniądze, które otrzymali umożliwią im zbudowanie pojazdu gąsiennicowego, którego zadaniem będzie m.in. jazda po trudnym terenie. Opiekunem grupy jest nauczyciel Jacek Cichosz.

Mechaniak 1 – grupa utworzona przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku za środki przyznane przez Kapitułę Programu zbuduje roboty i sfinansuje wyjazdy na zawody. Mentorem zespołu jest nauczyciel, Piotr Chilkiewicz.

Mindhand- to nieformalny, interdyscyplinarny zespół, który otrzymał środki na dopracowanie projektu bionicznej protezy ręki. Projekt dofinansowywany dwukrotnie Mentorem zespołu jest student Politechniki Białostockiej, Sławomir Grycuk.

ZespółWIP (Wiedza Innowacja Postęp) tworzą uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Celem ich projektu jest aktywowanie klubu (koła) zainteresowań, promującego rozwijanie zdolności informatycznych i konstruktorskich, propagowanie nauk przyrodniczych oraz wdrażanie do tworzenia innowacji, a także podejmowanie wyzwań konkursowych czy pracy racjonalizatora. Mentorką zespołu jest Beata Strzałowska, nauczycielka ZS Nr 2.

Hyper InnovationTeam -  tworzą uczniowie gimnazjum pochodzący z gminy Susz w województwie warmińsko-mazurskim. To pierwszy zespół spoza województwa podlaskiego, który otzrymał wsparcie finanowe. Jego członkowie chcą zbudować autonomiczny pojazd (robota) „Rescue Bot”, który pomagałby przy akcjach ratowniczych w przypadku zagrożenia życia. Mentorem zespołu jest Grzegorz Kępiński.

ZSE-Print tworzą uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku, których projekt zakłada zbudowanie innowacyjnej drukarki 3D tworzącej przedmioty w technologii SLA. Mentorem zespołu jest nauczyciel, Pan Ryszard Omieliańczyk.

O&O to również uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Otrzymali wsparcie finansowe na kontynuację już wcześniej rozpoczętego projektu Inteligent Electric Bike, który zakłada konstrukcję innowacyjnego roweru elektrycznego. Mentorem również i tego zespołu jest Pan Ryszard Omieliańczyk.

LO-PB1 tworzą uczniowieLiceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. Otrzymane  środki przeznaczą na budowę trzech robotów jeżdżących- mentor: Grzegorz Nowik

LO-PB2 to uczniowieLiceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. Dofinansowanie otrzymali na budowętrzech robotów kroczących-mentor: Grzegorz Nowik

Zaplecze 49uczennice IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku oraz XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku otrzymali środki na realizację projektu „Mobilna platforma edukacyjna”-mentor: Jerzy Sienkiewicz

Biofeedback group, uczennice Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, których projekt zakłada budowę urządzenia do biofeedbacku-mentor: Jerzy Sienkiewicz

Janek Squad – projekt: „Budowa robota zwiadowczego”,  mentor: Grzegorz Nowik. Grupę tworzą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, którzy chcą zbudować robota który będzie w stanie stoczyć się ze schodów lub wzniesienia, a następnie nadal się poruszać.

Rover Team – projekt: „Budowa łazików”, mentor: Grzegorz Nowik. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, którzy podzielili się na dwie trzyosobowe grupy. Każda z nich zbuduje swojego łazika różniącego się rodzajem napędu i zawieszenia.

Kacper Team – projekt „Budowa robota humanoidalnego”, mentor: Grzegorz Nowik. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, którzy planują zbudowanie robota humanoidalnego przypominającego człowieka.

Rafał Squad – projekt „Bezobsługowa plantacja ziół”, mentor: Grzegorz Nowik. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, którzy rozpoczęli pracą nad bezobsługową plantacją ziół. Konstrukcja, przy pomocy czujników, będzie monitorowała wilgotność gleby i temperaturę.

Jaś Team – projekt „Budowa inteligentnej szafki/lodówki”, mentor: Grzegorz Nowik.. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, którzy za otrzymane fundusze chcą zbudować inteligentna lodówkę analizującą ilość produktów żywnościowych i tworzącą listę zakupów.

LO Team – projekt „Budowa robota, mentor: Grzegorz Nowik. Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku planujący zbudowanie robota biorącego udział w konkurencji Main Event.

3 LO Spider – projekt „Budowa dwóch robotów kroczących”,mentor: Grzegorz Nowik. Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku, którzy chcą zbudować i zaprogramować dwa roboty kroczące.

ADMA-TECH – projekt „System ułatwiający pracę plantatorom”, mentor: Ewa Trzeszczkowska. Członkowie zespołu chcą stworzyć system ułatwiający pracę plantatorom poprzez umożliwienie wykonania większości prac wyspecjalizowanym maszynom.

Utevo – projekt „System ułatwiający codzienne funkcjonowanie osób starszych”, mentor: Konrad Horczak.

DOTmouse - ekonomiczne i energooszczędne urządzenie umożliwiające łatwiejszy dostęp do słowa pisanego dla osób niewidomych, mentor: Piotr Golonko

Dwa zespoły działające pod nazwą Mechaniak RoboTeam, których członkowie są uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku, za otrzymane wsparcie zbudują robota do walk sumo oraz typu micromouse (mysz). Wystartują także w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.. Mentorem obu zespołów jest Piotr Chilkiewicz.

Innowatorzy 1 i Innowatorzy 2
to zespoły, które pracują pod okiem tego samego mentora, Ireny Osiak. Za otrzymane pieniądze wykonają separator amplitudy, który docelowo ma ułatwić życie osobom niepełnosprawnym oraz zestaw klocków cyfrowych umożliwiający realizowanie zadań techniki cyfrowej w zakresie badania koderów, dekoderów, transkoderów, multiplekserów  i demultiplekserów.