19 września odbędzie się kolejne posiedzenie Kapituły Programu Odkrywcy Diamentów

Jeżeli jesteście uczniami, którzy interesują się naukami ścisłymi ale brakuje Wam środków finansowych na realizację innowacyjnych pomysłów to zgłoście swój projekt do Programu Odkrywcy Diamentów. 19 września 2022 roku Kapituła Programu rozpatrzy wszystkie zgłoszenia i wybierze te najlepsze, najbardziej innowacyjne.

Garść najważniejszych informacji:

  1. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać zespoły uczniowskie składające się z m.in. 2 uczniów i mentora, którym może być zarówno nauczyciel jak i inna, niezwiązana ze szkołą osoba pełnoletnia.
  2. Przyznane dofinansowanie można wykorzystać na zakup sprzętu i usług oraz finansowanie wyjazdów na konkursy/zawody.
  3. Zgłoszenia można składać przez zakładkę Zgłoszenie.
  4. Zgłoszenia można składać do 18 września 2022.
Do 16 września 2022 roku swoje podania o przyznanie stypendium mogą składać kandydaci na studia i studenci PB. Kapituła Programu przyznaje je bazując w szczególności na dotychczasowych osiągnięciach uczniów i studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Kandydaci do przyznania stypendium składają pisemny wniosek o jego przyznanie wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasową działalność oraz Formularz zgłoszeniowy (Studenci) znajdujący się w  zakładce Dokumenty. Decyzja Kapituły Programu dotyczącej odrzucenia wniosku o udzielenie stypendium jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
W celu złożenia dokumentów dotyczących przyznania stypendium zapraszamy na ul. Wiejską 45a lok. 08 (budynek Rektoratu PB, niski parter).

Zapraszamy również do zapoznania się z Regulaminem