Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 9 września 2021 roku, o godz. 15.00, ul. Wiejska 45 E, Białystok, aula C (parter) budynku INNO EKO TECH na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, Kampus PB) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów. Porządek spotkania przewiduje podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, wybory władz Stowarzyszenia na III kadencję, zatwierdzenie środków na cele administracyjne a także zmiany w Regulaminie Programu Odkrywcy Diamentów.