Kolejne spotkanie Kapituły

Kolejne spotkanie Kapituły Programu Odkrywcy Diamentów, na którym jej członkowie zdecydują który zespół aplikujący do Programu otrzyma dofinansowanie na swój projekt, zaplanowano na 26 czerwca 2017 roku. Projekty należy wysyłać poprzez zakładkę „Zgłoszenie” opisując krótko planowane przedsięwzięcie, zespół oraz podając wnioskowaną kwotę dofinansowania.
Po wysłaniu zgłoszenia prosimy o jak najszybsze dostarczenie podpisanych zgód na wykorzystanie wizerunku członków zespołu i mentora. Wzory znajdują się w zakładce „Dokumenty” gdzie również dostępny jest Regulamin Programu.