Odkrywcy Diamentów szukają talentów także poza województwem podlaskim

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów rozszerzyło teren działania Programu i rozpoczęło poszukiwania zdolnych i kreatywnych młodych osób również na terenie województw sąsiadujących z podlaskim. W związku z reformą edukacji, likwidującą gimnazjów, w przyszłości ze wsparcia Stowarzyszenia będą mogli też korzystać uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.
Przypominamy, że najważniejszym kryterium oceny wniosków o dofinansowanie projektów jest pomysł i jego innowacyjność. Zespoły powinny posiadać ciekawość i pasję, które doprowadzą ich do rozwoju talentu i odkrywania nowych możliwości. W okresie od września 2015 roku do stycznia br. Stowarzyszenie wsparło finansowo 17 spośród przeszło 40 zespołów uczniowskich, które zgłosiły swoje projekty. Łączna kwota dofinansowań przyznanych uczniom to blisko 100 000 zł. Dziś większość z nich to laureaci wielu wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów, w których wzięli udział również dzięki wsparciu Stowarzyszenia.

W 2017 roku na wsparcie innowacyjnych projektów uczniów i stypendia studentów Stowarzyszanie może przeznaczyć około 200 000 zł.

Kolejne spotkanie na którym rozpatrywane będą wnioski o dofinansowanie projektów zaplanowano na czerwiec br. Zgłaszać się można poprzez stronę zakładkę „Zgłoszenie”. Zapraszamy również do zapoznania się z Regulaminem Programu.